Skorzystaliśmy z tarczy finansowej PFR 2.0.

313C Sp. z o.o. w 2021 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu “Tarcza finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju SA.

Celem uruchomionego programu jest zwalczanie skutków pandemii COVID – 19, poprzez udostępnienie Beneficjentom warunkowo bezzwrotnego Finansowania Programowego dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii Covid – 19.