Osiągnięte rezultaty – część dalsza

  • Rekrutacja Nowej Generacji i tworzone przez nas gry zyskały uznanie Forbes jako narzędzia umożliwiające niwelowanie dyskryminacji ze względu na płeć w procesach rekrutacji.
  • Zaprojektowany i prowadzony przez nas proces rekrutacji Praktykantów dla Budimex SA, z wykorzystaniem gry rekrutacyjnej BudimexCup został nagrodzony mianem Najlepszego Procesu Rekrutacji 2017 w konkursie Siła Przyciągania, organizowanym przez „Puls Biznesu” wraz z partnerami: Work Service’em, PwC i Orange Polska.
  • Projekt Rekrutacji Nowej Generacji zrealizowany przez nas dla Sieci Dealerskiej BMW Group został uznany przez Maję Gojtowską jako wzorcowy przykład budowania pozytywnych doświadczeń Kandydatów w procesie rekrutacji. W rezultacie, Maja poświęciła Rekrutacji Nowej Generacji fragment swojej książki, którą gorąco polecamy.