Rekrutacja poprzez wartości

Wartości to przekonania, które determinują nasze zachowanie. W życiu zawodowym mają one ogromne znaczenie. W przypadku zgodności wartości danej osoby z wartościami organizacji, znacząco zwiększa się szansa długotrwałej współpracy oraz zadowolenia, co w dzisiejszych czasach „wojny o talent” ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w branżach narażonych na wysoką rotację. Niezgodność na poziomie wartości może powodować frustrację, niezadowolenie i w efekcie szybkie rozstanie Pracownika z Pracodawcą. O ile o skuteczności na danym stanowisku pracy w największym stopniu decydują kompetencje, cechy i predyspozycje Pracownika, o tyle zaangażowanie i chęć długofalowego związania się z organizacją w największym stopniu determinowane jest poprzez dopasowanie osoby do organizacji i jej zespołu, rozumiane jako zgodność wartości.

Właśnie z tego powodu w projektowanych i realizowanych procesach rekrutacyjnych traktujemy poziom dopasowania wartości Kandydata do wartości organizacji jako podstawowe kryterium wejściowe. W dalszej kolejności weryfikujemy kompetencje, doświadczenia, cechy i predyspozycje oraz potencjał do rozwoju.

Aby weryfikacja obustronnego dopasowania wartości była możliwa, konieczne jest ich precyzyjne określenie na poziomie zachowań.

Naszym Klientom oferujemy zarówno wsparcie w zakresie wypracowania wartości, jak i weryfikacji, czy wartości deklarowane przez organizację są żywe w świadomości i codziennej działalności zawodowej jej Pracowników.

Wszystkie działania związane z określeniem i weryfikacją wartości odbywają się na etapie diagnozy organizacji i są prowadzone według autorskiej metody 313C, opracowanej z uwzględnieniem najlepszych praktyk w tym zakresie.