Funkcjonalności systemu 313C

  • Obsługa procesu rekrutacji (Applicant Tracking System)
  • Systemowa komunikacja z Kandydatami
  • Baza Kandydatów zgodna z RODO (zgody, wersjonowanie)
  • Dostęp dla Rekrutera i Menadżera Zatrudniającego
  • Generowanie Indywidualnego Raportu Kandydata (IRK)
  • Moduł ewaluacji rekrutacji (Candidate i Employer Experience)
  • Możliwość integracji poprzez API
  • Dopasowanie do potrzeb Klienta