Rekrutacja Nowej Generacji


^ Rekrutacja Nowej Generacji to autorski proces 313C, składający się z etapów i narzędzi, które zostały przez nas przetestowane i skalibrowane w konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Praca 313C w ramach procesu zaczyna się od diagnozy organizacji Klienta. Dzięki temu, że nasz zespół jest twórcą procesu oraz wszystkich stosowanych w nim narzędzi, możemy indywidualnie dopasowywać do specyfiki każdego z Klientów zarówno przebieg procesu jak i stosowane narzędzia. Wynikiem etapu diagnozy, każdorazowo jest dedykowany danemu Klientowi raport oraz szczegółowy plan i harmonogram wdrożenia.

Na podstawie zebranych na etapie diagnozy informacji, tworzymy dylematy składające się na Kompetencyjne Testy Sytuacyjne, które następnie testowane są w ramach pilotażu. Kiedy Test jest zwalidowany, następuje produkcja gry w pełni opartej na Teście. W tym samym czasie przygotowywane są pozostałe narzędzia, które wraz z grami są kalibrowane w ramach pierwszej iteracji procesu. Dzięki temu, przystępując do wdrożenia i dalszej realizacji procesu rekrutacji dla każdego Klienta, mamy pewność, że w 100% spełnia on swoje zadanie.

^ O trafność i rzetelność stosowanych przez nas narzędzi, w tym Kompetencyjnych Testów Sytuacyjnych, dbają ich twórcy – eksperci, będący autorami pierwszej na polskim rynku książki w pełni poświęconej teorii oraz praktyce zastosowania tego typu testów w rekrutacji, selekcji i ocenie Pracowników. Wyniki badań z zakresu rekrutacji i selekcji wskazują, że trafność Kompetencyjnych Testów Sytuacyjnych plasuje się niemalże na równi z Assessment Center – metodą o wiele bardziej kosztową i skomplikowaną logistycznie, która dodatkowo najczęściej ograniczona jest do wąskiej grupy Kandydatów.

^ Zastosowane narzędzia i forma całego procesu zapewniają wyjątkowe doświadczenie Kandydatów (Candidate Experience), zwiększając skuteczność dotarcia do nich i budując pozytywny wizerunek Pracodawcy.

^ Decyzje selekcyjne w procesach prowadzonych przez 313C są zawsze oparte na danych, pozyskanych kolejno z etapów gry rekrutacyjnej, gry selekcyjnej, weryfikacji CV, wywiadu Skype, weryfikacji referencji i wywiadu osobistego. Każdy etap daje możliwość porównania Kandydatów między sobą, oraz selekcję i wybór osób o największym potencjale. Dzięki takiemu przebiegowi procesu, i nastawieniu na efektywne zbieranie kluczowych informacji, dostarczamy Klientowi kompleksowy raport, na podstawie którego świadomie może podjąć dalsze decyzje.

^ Integralnym elementem każdego prowadzonego przez nas procesu rekrutacji i selekcji jest jego pełne opomiarowanie. Dotyczy to zarówno przebiegu samego procesu, jak również pomiaru efektów po jego zakończeniu. Standardowo ewaluację rezultatów zrealizowanych projektów przeprowadzamy po 3, 6 i 12 miesiącach od zatrudnienia Kandydata.

W dotychczas prowadzonych projektach osiągnęliśmy m.in. następujące wyniki:
^ Ponad 100% wyższa niż rynkowa skuteczność rekrutacji (mierzona konwersją odsłon ogłoszenia do złożonych aplikacji)
^ Roczny wskaźnik rotacji wśród osób zrekrutowanych naszą metodą był czterokrotnie niższy niż średnia rotacja w całej grupie osób pracujących na tych samych stanowiskach
^ Zadowolenie Pracodawców z zatrudnionych Pracowników na poziomie 98%
^ Zadowolenie zatrudnionych Pracowników ze współpracy z Pracodawcami na poziomie 95%
^ Ponad 3 tysiące Kandydatów zweryfikowanych w ramach prowadzonych przez nas procesów rekrutacji i selekcji
^ 99% pozytywnych opinii o prowadzonych procesach, zarówno wśród Kandydatów zatrudnionych, jak i odrzuconych