313C Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rekrutacja Nowej Generacji poprzez wartości, gry i dane”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (PPP) oraz inwestycja początkowa, których efektem będzie nowy projekt wzorniczy – Innowacyjna usługa rekrutacyjna świadczona z wykorzystaniem platformy do prowadzenia rekrutacji z użyciem gier symulacyjnych, badających dopasowanie do kultury organizacji i stanowiska.

Usługa wpisuje się w trend Evidence Based Management i stanowi innowację wykorzystując autorską metodę 313C realizacji procesów rekrutacyjnych w oparciu o WARTOŚCI organizacji oraz modele kompetencyjne. Dzięki wykorzystaniu gier symulacyjnych rozwiązanie buduje wysokie zaangażowanie Kandydatów i dostarcza im dodatkową wartość pozwalając zapoznać się ze specyfiką firmy oraz stanowiska. W efekcie proces dostarcza obiektywnych, trafnych i rzetelnych danych, które pozwalają podjąć optymalne decyzje rekrutacyjne.

Projekt odpowiada na kluczowe potrzeby naszych Klientów, w tym: – wysoki poziom dopasowania Kandydatów do Pracodawcy i stanowiska – wysokie zaangażowanie Kandydatów w proces i wyjątkową intuicyjność narzędzi – możliwość szybkiego uruchamiania i prowadzenia procesów rekrutacyjnych z wykorzystaniem trafnych i atrakcyjnych narzędzi.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek w terminie do 31.07.2021 r. Innowacyjnej usługi rekrutacyjnej świadczonej z wykorzystaniem platformy do prowadzenia rekrutacji z użyciem gier symulacyjnych, badających dopasowanie do kultury organizacji i stanowiska.

Osiągnięcie ww. celów zwiększy poziom rozpoznawalności marki 313C na rynku usług rekrutacyjnych i postawi Spółkę w pozycji głównego innowatora w obrębie tychże usług na rynku polskim z realną możliwością świadczenia usług poza rynkiem krajowym.

Wartość projektu: 1 326 186.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 693 870.00 PLN