Grywalizacja procesu rekrutacji i rozwoju:

Zarządzanie, sprzedaż, optymalizacja procesów

ZARYS FABUŁY

Uczestnicy wcielają się w kadrę zarządzającą departamentami: Finansowym, Organizacyjnym, Logistyki, Produkcji i Sprzedaży, składającymi się na rywalizujące ze sobą firmy. Wszystkie firmy funkcjonują na jednym rynku paliw rakietowych – strategia oraz decyzje sprzedażowe danej firmy, poprzez realne mechanizmy rynkowe, wpływają na sytuację pozostałych zespołów. Zadaniem uczestników jest maksymalizacja wyniku ich departamentu.

Zgubne w skutkach może być jednak skupienie się jedynie na swoich potrzebach i wynikach – departamenty są ze sobą powiązane i współzależą od siebie. Czy uczestnikom uda się odkryć i zrozumieć te zależności? Co okaże się priorytetem – dobro firmy czy indywidualne? Tylko współdziałanie w ramach systemu może doprowadzić do osiągnięcia celu i maksymalizacji zysku poprzez skuteczną sprzedaż.

FORMA GRY

„Moon Dust” ma formę planszową w połączeniu z aplikacją komputerową. W celu umożliwienia maksymalnego stopnia wymiany doświadczeń między menedżerami, gra ma charakter zespołowy. Dla zachowania odpowiedniej dynamiki gry od startu do jej zakończenia, grające drużyny rywalizują ze sobą, dążąc do wygranej, której kryterium są jasno sprecyzowane wskaźniki.

Gra symulacyjna z zakresu zarządzania, sprzedaży i optymalizacji procesów

Rozwój umiejętności

Organizacja i czas trwania:
Eventy: 6h
Warsztatowe spotkania integracyjne: 6h
Szkolenia z wykorzystaniem gry: 16h

Liczba uczestników:
Eventy: 10 – 150
Warsztatowe spotkania integracyjne: 10 – 80
Szkolenia z wykorzystaniem gry: 10 – 35

Możliwe zastosowania
^ szkolenia: zarządzanie, planowanie strategiczne, sprzedaż, optymalizacja procesów, komunikacja
^ edukacja kadry zarządzającej w procesie zmian
^ spotkania integracyjne
^ eventy

Informacja zwrotna
Uczestnicy „MoonDust Production” otrzymują natychmiastową informację zwrotną dotyczącą swoich wyników. Dane liczbowe prezentowane są w formie wykresów, pozwalających zobaczyć wyniki swojego zespołu na tle rezultatów pozostałych drużyn. Dzięki temu uczestnicy zyskują szerszy kontekst i mogą ocenić skuteczność przyjętej przez siebie strategii, tym samym skutecznie się ucząc.

Skontaktuj się z nami i zamów warsztatowe spotkanie integracyjne lub szkolenie z wykorzystaniem gry “MoonDust Production”!