Kompetencyjne Testy Sytuacyjne w formie gier on-line

Innowacyjne gry on-line stanowią integralną i unikatową część Rekrutacji Nowej Generacji, umożliwiając realizację szeregu celów.

 • Atrakcyjne wizualnie, angażujące i umieszczone w środowisku on-line, gry tworzone i stosowane przez nas w rekrutacji i selekcji, przyciągają Kandydatów bez względu na wiek. Stanowiąc naturalne środowisko Pokolenia Y, odpowiadają na wyzwania w zakresie pozyskiwania Kandydatów z tego pokolenia. Jednocześnie, wymagając określonego zaangażowania, automatycznie weryfikują motywację Kandydatów na wczesnym etapie procesu.
 • Każda wyprodukowana przez nas gra, jest w pełni dopasowana do specyfiki Klienta, zarówno w zakresie wizualnym (zgodność z CI), jak i fabularnym. Dzięki temu, Kandydaci mogą „zatopić się w świecie danej marki / danego Pracodawcy. Dodatkowo, tak skonstruowana gra jest sama w sobie unikatowym dla marki „touch pointem” ze wszystkimi Kandydatami i marketingową okazją do świadomego kształtowania pożądanego wizerunku.
 • Pozytywne wrażenia i doświadczenia Kandydatów zdobyte w ramach całego procesu prowadzonego przez 313C wzmacniają pozytywną markę Pracodawcy (Employer Branding) i stanowią jeden z filarów stawania się Pracodawcą z wyboru (Employer of Choice).
 • Dostępne online, bazujące na Kompetencyjnych Testach Sytuacyjnych (trafność porównywalna z Assessment Center), stosowane już na pierwszych etapach rekrutacji, pozwalają na identyfikację wartościowych Kandydatów. Diagnozując wartości, kompetencje i potencjał do rozwoju, dają szansę na zaistnienie również Kandydatom z ograniczonym doświadczeniem, nie dyskwalifikując ich na etapie screeningu CV.
 • Gry, fabularnie prezentując rzeczywistość zawodową danego stanowiska pracy (Realistic Job Preview), pozwalają Kandydatom poznać i zmierzyć się z jej charakterystyką na etapie rekrutacji. Dzięki temu Kandydaci podejmują świadomą decyzję o przyjęciu oferty pracy, zmniejszając ryzyko przedwczesnej rotacji.
 • Dzięki dostępności on-line pozwalają na znaczną oszczędność czasową oraz finansową zarówno po stronie Pracodawców jak i Kandydatów.

Podsumowanie najważniejszych korzyści

 • Unikalny Employer Branding
 • Wyjątkowe Candidate Experience
 • Większa liczba aplikacji
 • Identyfikacja Talentów
 • Mierzalność narzędzi psychometrycznych
 • Skuteczna selekcja już na wstępnych etapach rekrutacji
 • Realistic Job Preview: zapoznanie Kandydatów z realiami organizacji i stanowiska pracy
 • Oszczędność czasowa po stronie Pracodawcy i Kandydatów
 • Mniejsza rotacja
 • Możliwość zarządzania ryzykiem
 • Obniżenie kosztów rekrutacji