Grywalizacja procesu rekrutacji i rozwoju:

Grywalizacja procesu rekrutacji i selekcji

Innowacyjne gry on-line stanowią integralną i unikatową część Rekrutacji Nowej Generacji, umożliwiając realizację szeregu celów.

^ Atrakcyjne wizualnie, angażujące i umieszczone w środowisku on-line, gry tworzone i stosowane w rekrutacji i selekcji przez 313C, przyciągają Kandydatów bez względu na wiek. Stanowiąc naturalne środowisko Pokolenia Y, odpowiadają na wyzwania w zakresie pozyskiwania Kandydatów z tego pokolenia. Jednocześnie, wymagając określonego zaangażowania, automatycznie weryfikują motywację Kandydatów na wczesnym etapie procesu.

^ Każda wyprodukowana przez nas gra, jest w pełni dopasowana do specyfiki Klienta, zarówno w zakresie wizualnym (zgodność z CI), jak i fabularnym. Dzięki temu, Kandydaci mogą „zatopić się w świecie danej marki / danego Pracodawcy. Dodatkowo, tak skonstruowana gra jest sama w sobie unikatowym dla marki „touch pointem” ze wszystkimi Kandydatami i marketingową okazją do świadomego kształtowania pożądanego wizerunku.

^ Pozytywne wrażenia i doświadczenia Kandydatów zdobyte w ramach całego procesu prowadzonego przez 313C wzmacniają pozytywną markę Pracodawcy (Employer Branding) i stanowią jeden z filarów stawania się Pracodawcą z wyboru (Employer of Choice).

^ Dostępne online, bazujące na Kompetencyjnych Testach Sytuacyjnych (trafność porównywalna z Assessment Center), stosowane już na pierwszych etapach rekrutacji, pozwalają na identyfikację wartościowych Kandydatów. Diagnozując wartości, kompetencje i potencjał do rozwoju, dają szansę na zaistnienie również Kandydatom z ograniczonym doświadczeniem, nie dyskwalifikując ich na etapie screeningu CV.

^ Gry, fabularnie prezentując rzeczywistość zawodową danego stanowiska pracy (Realistic Job Preview), pozwalają Kandydatom poznać i zmierzyć się z jej charakterystyką na etapie rekrutacji. Dzięki temu Kandydaci podejmują świadomą decyzję o przyjęciu oferty pracy, zmniejszając ryzyko przedwczesnej rotacji.

^ Dzięki dostępności on-line pozwalają na znaczną oszczędność czasową oraz finansową zarówno po stronie Pracodawców jak i Kandydatów.

Podsumowanie najważniejszych korzyści:
^ Employer Branding
^ Identyfikacja wartościowych Kandydatów
^ Skuteczna selekcja już na wstępnych etapach rekrutacji
^ Zapoznanie Kandydatów z realiami organizacji i stanowiska pracy
^ Oszczędność czasowa i finansowa po stronie Pracodawcy i Kandydatów
^ Dopasowanie do pokolenia Y