Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie / RODO) informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest 313C Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail biuro@313c.com.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Inspektorem ochrony danych w 313C Sp. z o.o. jest Dominik Bobowski, IOD@313c.com.pl.

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  A. Przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, do którego złożona została aplikacja, w tym do przeprowadzenia badania zadowolenia z procesu i ew. pracy.
  B. Przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym do przeprowadzenia badania zadowolenia z procesu i ew. pracy oraz przesyłania informacji o otwieranych procesach rekrutacyjnych (jeśli wyrażona została taka zgoda w formularzu).
  C. Przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert rekrutacyjnych oraz przybliżających Klientów 313C jako miejsca pracy (jeśli wyrażona została taka zgoda w formularzu).
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w danym celu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia).
 3. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od dnia zakończenia tego procesu. Po tym czasie zostaną zanonimizowane.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej ich aktualizacji lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po tym czasie zostaną zanonimizowane.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej ich aktualizacji lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Po tym czasie zostaną zanonimizowane.

PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy o przysługującym prawie do:
  A. Dostępu do swoich danych osobowych
  B. Żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  C. Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
  D. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  E. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  F. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z praw A do E należy skontaktować się z Administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych.

WNIOSKI I ZAPYTANIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wnioski i zapytania dotyczące przetwarzanych przez administratora danych osobowych należy kierować na adres IOD@313c.com.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
 2. Wniosek powinien zawierać przynajmniej: Dane kontaktowe wnioskującego oraz treść wniosku.
 3. Administrator może skontaktować się z osobą wnioskującą celem uszczegółowienia lub weryfikacji przesłanego wniosku lub zapytania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania, w tym do Klientów 313C Sp. z o.o. na rzecz których realizowane są procesy rekrutacyjne.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

LISTA DOSTAWCÓW USŁUG PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE POWIERZONE PRZEZ ADMINISTRATORA:

Codephonic Łukasz Kopciński, ul. Sosabowskiego 3/28, 42-200 Częstochowa – usługi IT
Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – usługi hostingu